Hennepplantages

Professionalisering

Hoe winstgevend is een hennepplantage?

Wat gebeurt er als een hennepkwekerij wordt opgerold?

Op het nieuws hoor je geregeld berichten over invallen bij hennepplantages die op de meest creatieve plekken of op de groots mogelijke schaal zijn opgezet. Dit loopt uiteen van tunnels onder oude gebouwen, duiventillen gevuld met planten, ondergrondse zeecontainers tot aan kassen gevuld met duizenden hennepplanten. Het aantal opgeronde plantages dat daadwerkelijk in het nieuws komt is echter maar een fractie van het totale aantal plantages dat er gevonden wordt. Zo zijn er in 2017 4670 plantages opgerold wat neerkomt op een gemiddelde van 13 plantages per dag.

We kunnen dus stellen dat de hennepteelt zich professionaliseerd. De resterende vraag is nu dus door wie dat gebeurd.
Het merendeel van de hennepkwekerijen wordt tegenwoordig beheerd door georganiseerde, criminele organisaties. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van katvangers. Katvangers zijn mensen op wiens naam de gehuurde huizen en/of vervoersmiddelen staan en die zo de criminele organisatie buiten schot houdt. Ten eerste voorkomt dit dat de opdrachtgevers gemakkelijk te koppelen zijn aan het bezit en zo gemakkelijk door het OM te vervolgen zijn. Het OM moet in deze gevallen op zoek naar ander bewijs. Dit wordt het OM bemoeilijkt door de katvangers die zelf veelal hun mond houden over hun opdrachtgever. Zij het uit angst voor represailes of door gegeven toekomst garanties van hun opdrachtgever. Ten tweede voorkomt het gebruik van katvangers dat de staat wederrechtelijk verkregen geld kan afpakken. Hoewel het Openbaar Minesterie altijd de geschatte winst van een plantage terugvorderd vangen ze veelal bot, doordat de katavngers dit geld niet in bezit hebben en het doorgesluisd is naar de overkoepelende criminele organisatie. Door het gebruik van katvangers kunnen de opdrachtgevers wel de winst innen en tegelijkertijd bij vervolging voornamelijk buiten het bereik van justitie blijven.

Door vooruitgangen in de kweektechnieken wordt de pakkans ook steeds meer verkleind. Zo wordt er tegenwoordig onder meer steeds vaker gebruik gemaakt van ledlampen in plaats van de oude HPS lampen met als gevolg dat het stroomgebruik en de warmte afgifte dalen. Hiernaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de zogenaamde kweektent, hier kunnen planten ingezet worden zodat de geur en warmte minder ver verspreid worden.

Om te bepalen hoe winstgevend een hennepplantage is zul je eerst moeten kijken naar de opbrengst per plant. Hennepplanten die binnen worden verbouwd hebben een gemiddelde opbrengst van 33,7 gram per oogst. In de meeste gevallen worden er 15 planten per viekante meter geplaatst. Per oogst zorgt dit dus voor een opbrengst van 505,7 gram per vierkante meter. Als de hennep binnen wordt geteeld kan er, bij gebruik van nieuwe stekjes, ongeveer vijf keer per jaar worden geoogst. Combineer dit met de inkoopprijs van € 4.060 ,- per kilowiet en je krijgt een gemiddelde inkomst van € 10.265,71 per vierkante meter.
Het doorrekenen met deze data naar de gemiddelde (gevonden) plantage geeft het volgende: 250 planten per plantage, ofwel 16,7 vierkante meter. De omzet bedraagt hier dus 16,7 maal € 10.265,71 = € 170.000 per jaar. De kosten van een proffesionele wietplantage zijn niet al te hoog. Op deze schaal bedragen deze rond de € 10.000 ,- per oogst, wat een netto winst betekent van € 120.000 ,- per jaar.

De hennepkwekerij is tevens dusdanig winstgevend door de grote buitenlandse vraag naar Nederlandse wiet.
In Nederland wordt er ongeveer een miljoen ton wiet per jaar geproduceerd. De Nederlandse vraag bedraagd ongeveer 150.000 ton, wat betekent dat circa 85% van de in Nederland geproduceerde wiet geëxporteerd wordt. De voornaamste afnemers zijn het Verenigd-Koninkrijk, Duitsland, Italië en de scandinavische landen. De grote criminele organisaties die zich bezighouden met de wiet export hebben door de grote vraag op de internationale markt onderling geen noodzaak tot concurrentie. De vraag is zelfs dusdanig hoog dat er een onderlinge handel is ontstaan om de orders te kunnen vervullen.

Het oprollen van een hennepplantage heeft grote gevolgen op meerdere gebieden.
Bestuursrechtelijk heeft de burgemeester op grond van artikel 13b van de Opiumwet het recht een pand onder last van bestuursdwang te sluiten in het geval dat er drugs bestemd voor de handel wordt gevonden. Dit artikel is bedoeld om handel die verstorend kan werken met betrekking tot de openbare orde aan te kunnen pakken. Echter kan er al gebruikt worden gemaakt van dit artikel zodra er een handelshoeveelheid (meer dan 5 gram) aan drugs aanwezig is. Hierdoor is een hennepplantage een grond voor sluiting van het pand onder artikel 13b Opiumwet. Hierbij zal door de burgemeester wel een belangenafweging worden gemaakt of er geen alternatieve maatregelen zijn en/of sluiting van het pand een te zware maatregel zou zijn.
Op het strafrechtelijke gebied kan er vervolgd worden voor overtreding van de opiumwet. Hiernaast kan er tot een ontnemingsvordering worden overgegaan. Het doel van deze vordering is het af pakken van het wederrechtelijk verkregen vermogen. Om deze ontnemingsvordering te kunnen bekostigen worden er al gelijk bij het oprollen van de hennepplnatage al beslag gelegd op mogelijk waardevolle spullen. Tevens kan de katvanger verntwoordelijk worden gesteld voor het eventueel illegaal aftappen van het stroomnetwerk. In dit geval zal de energieleveracier de meter uit het pand verwijderen en de stroomvoorziening afsluiten. Tevens zal de katvanger de gestolen stroom moeten vergoeden.
Bij de hennepteelt vindt er veelal een contractbreuk plaats met betrekking tot het huurcontract met de verhuurder of corporatie huurwoning van het pand waarin de plantage is gevestigd. In het geval van een particuliere verhuurder zal deze in de meeste gevallen het contract ontbinden en de huurder uit de woning zetten. Bij een contract met een corporatie huurwoning wordt het contract ontbonden en wordt de persoon voor 2 jaar geweigerd bij aanvraag voor een corporatiewoning. Tevens zal de persoon aanspraakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de woning.
Tot slot heeft de belastingdienst het recht belasting te heffen op de niet gedeclareerde inkomsten en de mogelijkheid boetes uit te geven. Echter worden de meeste inkomsten ingevorderd naar aanleiding van de ontnemingsvordering en is er geen vermogen meer om belasting over te heffen.

Written by Bart Blokker

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur