Vaccineren: verplicht?

Onderzoek naar vaccinaties
22 jaar geleden, in 1998, is een artikel verschenen waarin stond dat het BMR-vaccin autisme zou veroorzaken. Dit artikel is geschreven door een groep van dertien artsen, onder leiding van internist Andrew Wakefield. Het artikel beschreef het onderzoek met twaalf kinderen met autisme en bij acht van deze twaalf was de aandoening vastgesteld binnen een maand na het BMR-vaccin.
Zes jaar na de verschijning van dit artikel, is het op verzoek van tien van de schrijvers teruggetrokken. Het onderzoek was omstreden: er was geen enkele wetenschappelijke onderbouwing dat er sprake zou zijn van een oorzaak-gevolg relatie en het feit dat het onderzoek heeft plaatsgevonden met twaalf kinderen, hielp niet met de geloofwaardigheid. Sindsdien hebben er vele andere, grotere studies plaatsgevonden naar de gevolgen van het BMR-vaccin en in geen enkele is een relatie aangetoond tussen autisme en het vaccin.

Feit of Fabel?
Ondanks deze onderzoeken, bestaat er een gevaarlijk grote groep ouders die weigeren hun kinderen te laten inenten. Een groot deel van de anti-vaxxers houdt zich nog altijd vast aan het onderzoek van Wakefield, ondanks dat het is teruggetrokken. Daarbij houden zij zich nog vast aan andere fabeltjes, of trekken bepaalde feiten volledig uit proportie:

“Vaccinaties veroorzaken ernstige ziektes zoals autisme”
Fabel
Zoals al gezegd, komt dit idee van het onderzoek van Wakefield. Hij heeft, nadat het artikel is teruggetrokken, ook zijn artsentitel mogen inleveren. Geen enkele andere studie heeft aangetoond dat het BMR-vaccin autisme of een andere ernstige ziekte veroorzaakt.

“Er zitten schadelijke stoffen in de vaccins, zoals kwik en koelvloeistof”
Fabel
Er is nooit aangetoond dat er sprake is van kwik in de vaccins. Wel zit er formaldehyde in, wat familie is van een stof die in koelvloeistof zit. Formaldehyde is in grote hoeveelheden inderdaad giftig, maar de hoeveelheid formaldehyde in het vaccin is zo klein, dat het geen schade kan aanrichten. Het lichaam maakt zelf ook formaldehyde aan!

“Na de BMR-vaccinatie kun je nog altijd die ziektes krijgen”
Feit
100% immuniteit bestaat helaas niet. De kans op het krijgen van een van de ziektes is echter enorm klein, wanneer een groot deel van de samenleving is ingeënt. Wanneer een kind, na vaccinatie, toch een van de ziektes krijgt, zijn de symptomen veel minder erg dan wanneer een niet-gevaccineerd kind de ziekte krijgt.

“Tegenwoordig is vaccinatie niet meer nodig, want veel ziekten zijn goed te behandelen”
Fabel
Tegen mazelen en bof is bijvoorbeeld geen behandeling mogelijk. Er zijn wel behandelingen voor de complicaties die op de mazeleninfectie volgen, zoals een antibiotica kuur bij een luchtweginfectie. Echter zijn deze complicaties enorm gevaarlijk voor kleine kinderen en is de ziekte zó besmettelijk, dat het enorm gevaarlijk is om kinderen met de mazelen in de buurt te laten bij andere kinderen.

“BMR-vaccin is onnatuurlijk”
Mening
Hier kun je het mee eens zijn of niet. Een vaccin bevat verzwakte virussen, die door een prik worden toegediend. Deze virussen zetten het afweersysteem in werking, maar zijn niet voldoende om een infectie te veroorzaken. Een natuurlijke infectie is veroorzaakt doordat het virus zich via de luchtwegen binnendringt. Het vaccin kan dus als onnatuurlijk worden gezien, maar dat neemt niet met zich mee dat het onveilig is.

“Kinderen die vroeg geboren zijn, mogen niet gevaccineerd worden”
Fabel
Kinderen die prematuur geboren zijn, hebben deze vaccinaties juist extra nodig. Hun weerstand is onvoldoende ontwikkeld, waardoor zij extra vatbaar zijn voor deze ziektes: pas na 30 weken krijgen baby’s antistoffen via de moeder. Kinderen die te vroeg geboren zijn, hebben dus minder van deze antistoffen in hun systeem. De bijwerkingen van de vaccins zijn niet anders dan bij op tijd geboren kinderen.

Tweede Kamer
In Den Haag wordt gestoeid met ideeën om het aantal ingeënte kinderen te vergroten. Een verplichte deelname aan het rijksvaccinatieprogramma heeft volgens de staatssecretaris Blokhuis nog geen meerwaarde. Hoe het er nu voor staat, zou het vergroten van de ingeënte kinderen mogelijk kunnen zijn door betere voorlichting en meer druk vanuit de overheid. Kinderdagverblijven moeten de mogelijkheid hebben kinderen die niet zijn ingeënt, te weigeren, zo vinden D66 en de PvdA. Het wordt door de SP zelfs geopperd om inenting een verplichting te maken, voor toegang tot een kinderdagverblijf. De woordvoerders van de grote fracties zien het meest in het bestrijden van nep-nieuws. Nu baseert de grote groep anti-vaxxers zich op onjuiste informatie en dat zou bestreden moeten worden, vindt onder andere Agema van de PVV.

 

Written by Nicky Limbourg

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur