Studenttutor & Honourprogramme

Wat te doen naast je studie?
Een rechtenstudie, heel leuk maar ook heel veel werk. En eigenlijk moet je er voor een goede cv nog van alles naast doen. Maar wat kun je allemaal naast je studie doen? En wat houdt dat allemaal precies in?

Studenttutor

Floris van de Pol, derdejaars rechtenstudent aan Maastricht University.
Wat doe je zoal naast je studie?
Ik ben naast mijn studie werkzaam op de faculteit als studenttutor. Hier gaat over het algemeen dan ook de meeste tijd in zitten. Verder zorg ik er vaak wel voor dat — ook wanneer het eigenlijk niet druk hoeft te zijn — ik het druk heb. Zo probeer ik her en der mee te helpen aan projecten en, waar het mogelijk is, andere extra dingen te doen naast mijn studie, maar is het hoofdzakelijk mijn studenttutorschap dat naast mijn eigen vakken veel tijd inneemt.
Hoe ben je er terecht gekomen?
Het idee om tutor te worden ontstond toen ik in het tweede jaar van de bachelor zat. Mij viel toen op dat je als tutor toch een hele leuke baan hebt. Zodoende heb ik toentertijd een van mijn docenten (lees: oud studenttutor, inmiddels docent) gevraagd hoe je nou eigenlijk tutor wordt. Het antwoord was verbazingwekkend eenvoudig: solliciteren. De docent vertelde mij te letten op het UM Nieuws dat eens in de zoveel tijd voorbij kwam. Daarin kon ik een vacature vinden. Hierop heb ik dan ook gesolliciteerd.
Een aantal weken en een eerste gesprek verder krijg je dan te horen of je wordt toegelaten tot de ‘trainingen’. Deze trainingen duren vaak hele dagen en vinden over een periode van ongeveer 3 maanden enkele keren plaats. Toen ik vervolgens te horen kreeg dat ik deze trainingen met goed resultaat had doorlopen, was ik ‘officieel’ tutor. Daarna heb ik simpelweg gesolliciteerd bij het blok ‘Internationaal Privaatrecht’ en ben ik aangenomen.

Wat houdt het allemaal precies in?
Ik denk dat elke student op onze faculteit zich wel kan voorstellen wat een tutor tijdens de onderwijsgroepen doet, maar enkele studenten staan er bij stil wat allemaal buiten de onderwijsgroepen moet gebeuren. Het houdt voor mij vooral in dat ik vaak aanwezig ben op de faculteit en vaker bezig ben met het blok waar ik de tutor van ben dan de vakken die ik zelf volg. Zo zal je als tutor natuurlijk alle literatuur en jurisprudentie moeten bestuderen, minstens één onderwijsgroep moeten bijwonen, naar het college moeten gaan en natuurlijk je eigen onderwijsgroepen leiden. Daar gaat nogal wat werk in zitten. Daartegenover staat uiteraard dat je vol plezier en enthousiasme elke week voor de onderwijsgroepen mag verschijnen.
Is het goed te combineren met de rest van je studie? gaat er veel tijd in zitten?
Ik denk dat ondertussen wel duidelijk is geworden dat er veel gepaard gaat met het zijn van studenttutor. Toch antwoord ik op de vraag of het goed te combineren is met een volmondige ‘ja’. Ongeacht bij welk blok je tutor bent en welke vakken je zelf volgt, is er altijd een manier te vinden om het logistiek voor elkaar te krijgen. Ik heb er als tutor dan ook helemaal geen probleem mee dat het merendeel van mijn tijd zit in de voorbereiding van de onderwijsgroepen. Het is iets wat ik met alle plezier doe en waar ik dan ook zelf voor heb gekozen.

Honoursprogamme

Loes Visser, tweedejaars rechtenstudent aan Maastricht University.
Hoe wordt je uitgekozen voor honoursprogamme?
Het Honoursprogramme kiest jou. Ik heb vorig jaar rond januari een mail ontvangen van het UMLC (university maastricht law college) dat mijn prestaties opmerkelijk hoog waren en dat ze me uitnodigde voor een toelatingsgesprek. Dit bestond uit twee onderdelen. Een persoonlijk gesprekje met de coördinator van het UMLC en een groepsopdracht. Helaas kan ik hier niet verder over vertellen aangezien sommige eerstejaars rond januari ook een mail zullen ontvangen.
Wat houdt het Honoursprogamme precies in?
Het verbreedt je vaardigheden op juridisch gebied. Het eerste jaar wordt het recht in perspectief gezet. Het tweede jaar kun je kiezen tussen een praktische richting of onderzoek. Ik heb nu voor praktijk gekozen. Je wordt dan in een groepje van totaal 3 man ingedeeld. We kunnen nu ieder moment een mail krijgen van een cliënt (wie dit is weet ik niet) over een vraag (wat dit is weet ik ook niet) en dan moeten wij hem/haar als groep juridische bijstand gaan verlenen.

Hoeveel tijd gaat er ongeveer in zitten?
Het eerste jaar lag de werkdruk relatief lager dat dit tweede jaar. We hebben gemiddeld een keer in de week een college/bijeenkomst van 2 uur. Daarnaast gaat in de voorbereiding nog tijd zitten. In het praktijk gedeelte dit jaar gaat ook behoorlijk wat tijd zitten, je moet namelijk goed voorbereid zijn voor een gesprek met je cliënt.
Daarnaast is er in het tweede jaar Honours+, dit is verplicht voor iedere honours student. Bij Honours+ komen alle honoursstudenten van verschillende faculteiten bij elkaar. Het is dan de bedoeling dat iedereen een onderwerp uitkiest. Vervolgens ga je hieraan werken met studenten van andere faculteiten die dat zelfde onderwerp hebben gekozen, waardoor de studenten bezig zijn met interdisciplinair onderzoek.
Heb je nog nevenactiviteiten naast je studie?
Ik ben lid van de Magazine commissie van Ouranos, ik sport drie keer in de week en ga er graag op uit met vriendinnen.

Geschreven door Caro Agnese Breikers

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur