Lieve Ouraniers,

mijn naam is Benaissa Oualkadi maar noem me gerust gewoon Ben. Ik ben 27 jaar en enorm trots om gekozen te zijn als Kandidaat-Vicevoorzitter voor komend academisch jaar.
Dit afgelopen jaar heb ik de pre-master rechtsgeleerdheid gedaan. Zolang alles goed gaat, ben ik van plan om komend jaar te starten met de master Criminologie, Forensica en Rechtspleging. Naast mijn tijd met Ouranos doe ik nog zingen in een koor. Mijn hobby’s zijn: sporten, lezen en samen met mijn vrienden spellen doen.
De positie van Vicevoorzitter is voor komend jaar uitgebreid, ik ben dan ook enorm vereerd dat ik gekozen ben om deze positie te vervullen binnen onze mooie vereniging. Dit jaar heb ik enorm genoten van mijn tijd binnen Ouranos. Ik wil als Kandidaat-Bestuur zorgen dat ieder lid van Ouranos dezelfde plezierige tijd kan ervaren als ik het afgelopen jaar heb ervaren.
Samen met de rest van het Kandidaat-Bestuur gaan we ervoor zorgen dat we volgend jaar ons lustrum groots kunnen vieren. Ik zal als Kandidaat-Vicevoorzitter mijn andere Kandidaat-Bestuursleden ondersteunen in hun functies, zodat we samen het mooie werk wat iedereen in onze geweldige vereniging heeft gestopt kunnen voortzetten.

Benaissa Oualkadi

Kandidaat-Vice-Voorzitter van het 40ste bestuur der JFV Ouranos

Dear Ouraniers,

my name is Benaissa Oualkadi, but you can call me Ben. I am 27 years old, and I am incredibly proud to be chosen as the Candidate-Vice President for the coming academic year.
This past year, I have been taking the pre-master courses. Keeping in mind, that if everything keeps going well, I will be starting the master Forensics, Criminology and Law next year. Next to my time at Ouranos, I also sing in a choir. I love to go to the gym, read and play games with my friends.
The position of Vice-President has been expanded for next year, and I am incredibly honoured that I have been chosen to fulfil the position within our lovely association. This past year I thoroughly enjoyed my time with Ouranos. As a Candidate-Board member, I want to make sure that everyone in Ouranos can enjoy their time as much as I did.
Together with the rest of the Candidate-Board we are going to make sure that next year our Lustrum will be a grand celebration. As the Candidate-Vice President, I will support my fellow Candidate-Board members with their tasks, to ensure that we can continue the effort and work everyone put into our great association.

Benaissa Oualkadi

Candidate-Vice-President of the 40th board of JFV Ouranos

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur