Lieve leden,

Ik ben Tessa, 22 jaar en zit op dit moment in het tweede jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Komend verenigingsjaar zal ik de rol van secretaris gaan vervullen van onze vereniging. Jullie zullen me dus veel zien gaan notuleren bij de ALV’s :).

Dit is nu mijn tweede jaar bij de vereniging. In deze twee jaar heb ik me mogen ontwikkelen van een lid, dat het spannend vond om allemaal nieuwe studenten te leren kennen naar een lid, dat zich helemaal thuis voelt bij de vereniging. Wat ik zo mooi vind aan Ouranos is dat Ouranos je de tijd geeft om jezelf te ontplooien en dat iedereen dit bij Ouranos op zijn/haar eigen manier kan doen. Bij Ouranos kennen we geen plaatje waar iedereen aan moet voldoen of een route die iedereen gevolgd moet hebben. In ons Kandidaat-Bestuur zitten leden die pas voor het eerste jaar bij de vereniging zitten, maar ook leden die al meer jaren ervaring hebben bij de vereniging. Mijn hoop is dat dit ervoor gaat zorgen dat we zowel een vereniging blijven voor de nieuwere leden, maar dat ook de oude garde ons weet te blijven vinden. Tradities horen namelijk doorgegeven te worden, maar tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat tradities en het karakter van onze vereniging veranderen.

Wat ik zelf ook hoop is dat iedereen komend verenigingsjaar de tijd zal gaan nemen om elkaar te leren kennen. Er is niets zo belangrijk in een vereniging als een band opbouwen met elkaar. Je zult elkaar namelijk vaak gaan tegenkomen en je zult leuke activiteiten met elkaar gaan organiseren. De basis daarvan wordt gelegd in elkaar willen leren kennen, met elkaar praten en naar elkaar luisteren en vooral ook met elkaar mooie herinneringen opbouwen.

Zelf ben ik in mijn eerste jaar lid geweest van de Representation Committee en de Communications Committee. Nu ben ik voorzitter van de Academic Committee en nog steeds lid van de Communications Committee. Ik ben heel dankbaar voor alle herinneringen die ik met mijn commissies heb gemaakt en de mooie activiteiten die wij hebben mogen neerzetten. Mocht je vragen hebben over wat deze commissies inhouden en wat voorzitterschap van een commissie inhoudt, laat het me vooral weten. Als laatste zou ik iedereen willen meegeven, kom vooral naar onze activiteiten en borrels. Al ken je nog maar een paar leden of zelfs helemaal niemand, onze vereniging kenmerkt zich door haar open karakter. Dit betekent dat wij heel het jaar door graag nieuwe leden leren kennen en met jullie als leden een band willen opbouwen.

Liefs,

Tessa Schriders

Kandidaat-Secretaris van het 40ste bestuur der JFV Ouranos

Dear members,

I am Tessa, 22 years old and I am currently in the second year of the Dutch Law Bachelor. Next year, I will be the secretary of our association, so you will see me taking the minutes at the GMA’s :). I have been a member of Ouranos for 1,5 years now. In these 1,5 years I have developed from a member, excited to get to know all the new students, to a member who feels completely comfortable within the association. What I like about Ouranos is that Ouranos gives you the time to develop yourself and everyone can do this in his/her own way. At Ouranos we do not have something that everyone has to achieve or a route that everyone must have followed. Our Candidate-Board includes members who only joined the association for the first year, but also members who have several years of experience with the association. My hope is that this will ensure that we will remain an association for the new members, but that the older members also know where to find us. Traditions should be passed on, but at the same time, it is inevitable that traditions and the character of our association will change.

What I also hope is that everyone will take the time to get to know each other in the coming association year. There is nothing more important in an association than building a bond with eachother. You will often run into eachother and you organize fun activities together. The foundation of this, is wanting to get to know eachother, talking and listening to eachother amd, above all, building beautiful memories with the people around you.

In my first year, I was a member of the Representation Committee and the Communications Committee. Now, I am chairman of the Academic Committee and I am still a member of the Communications Committee. I am very grateful for all the memories I have made with my committees and the great activities we were able to organize. If you have any questions about what these committees entail and how it is to be the chair of a committee, please let me know. Finally, I would like to say to everyone, come to our activities and drinks. Even if you only know a few members or no one at all, an association is characterized by its open character. This means that we like to get to know new members throughout the year and that we want to build a bond with you as members.

Love,

Tessa Schriders

Candidate-Secretary of the 40th board of Ouranos.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur