Op bezoek bij het Internationaal Strafhof

 

JFV Ouranos is samen met de actieve leden op 16 februari afgereisd naar Den Haag voor een studie gerelateerde excursie. In deze hoofdstad zijn we op bezoek geweest bij de Raad van State en naar het Internationaal Strafhof. Tijdens het bezoek aan het Internationaal Strafhof werd er een presentatie gegeven over de werkgebieden en werkzaamheden van het strafhof en kon er meegekeken worden met een lopende rechtszaak. Er werd veel informatie gedeeld dat voor de meeste studenten nog onbekend was. Een bezoek is zeker aan te raden, maar voor degenen die even niet naar Den Haag kunnen gaan, hebben we een artikel met belangrijke informatie over het Internationaal Strafhof.

Het Internationaal Strafhof is opgericht in 2002 nadat het Statuut van Rome in werking is getreden. Het Statuut van Rome is een internationaal verdrag uit 1998, op basis van dit bedrag is het internationaal strafhof opgericht. In het statuut van Rome heeft het Internationaal Strafhof de bevoegdheid om in de staten die het verdrag erkennen personen die ernstige misdrijven plegen te vervolgen. Er kan ook op verzoek van een van deze staten een onderzoek worden gestart tegen iemand met een nationaliteit buiten deze staten.

Vier verschillende soorten misdaden worden behandeld door het Internationaal Strafhof, namelijk: genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie. Genocide wordt omschreven als het ontzeggen van het bestaan van een bepaalde groep mensen.  Misdaden tegen de menselijkheid is een verzamelterm voor verschillende stelselmatige misdrijven tegen een bevolking. Oorlogsmisdaden zijn schendingen van wetten tijdens gewapende conflicten. Als laatste is er nog agressie, dit is de misdaad van het beramen, voorbereiden of beginnen van een oorlog. Agressie is pas als categorie toegevoegd in het jaar 2017.

Misdaden worden ook alleen vervolgd vanaf de termijn dat ze van kracht zijn geweest en dat de partijen deze hebben erkend. Dit betekent dat mensen niet kunnen worden vervolgd voor deze misdaden als deze voor 2002 zijn gepleegd. Daarnaast moet een Staat het Statuut hebben ondertekend voordat deze misdaden zijn gepleegd, deze kunnen dus niet na ondertekening worden bestraft omdat het statuut toen nog niet van kracht was in deze staat.

Het Internationaal Strafhof kent achttien rechters die ieder voor negen jaar worden verkozen. Een van deze rechters wordt via een stemming binnen de rechters voor drie jaar benoemd worden als President. Naast de President wordt ook een Vice-President benoemd voor drie jaar. In het Internationaal Strafhof worden zes talen gesproken, namelijk: Engels, Frans, Arabisch, Chinees, Russisch en Spaans. Engels en Frans zijn echter de enige twee werktalen. Ondanks het feit dat er Russisch en Chinees wordt gesproken zijn China als Rusland momenteel geen onderdeel van de honderddrieëntwintig staten die het Internationaal Strafhof erkent. Rusland was vroeger wel onderdeel van het internationaal strafhof, maar heeft zich in 2016 teruggetrokken nadat het strafhof het conflict tussen Oekraïne en Rusland bestempeld had als internationaal conflict

Sinds 2002 heeft het Internationaal Strafhof eenendertig zaken behandeld. Deze zaken konden tegen meerdere personen zijn. Achtendertig mensen hebben een arrestatiebevel gekregen waarbij eenentwintig mensen zijn opgespoord en veertien mensen nog op vrije voet zijn. Bij de overige vijf mensen is de zaak gesloten vanwege sterfte. In deze zaken zijn tien mensen veroordeeld en zijn vier mensen vrijgesproken. Momenteel lopen er in zeventien landen een zaak.

Op de website van het internationaal strafhof is het mogelijk om deze zaken in te zien. Hierbij is er toegang tot informatie over de aanklacht en kan er ook een tijdlijn worden bekeken van de zaak. Het is ook mogelijk om zaken bij te wonen of online te volgen wanneer deze openbaar zijn. Om de privacy en de veiligheid van de getuigen te waarborgen zijn sommige zittingen gesloten. Mocht er geen gevoelige informatie worden gedeeld, kun je thuis via de website van het Internationaal Strafhof een livestream meekijken.

Geschreven door: Benaissa Oualkadi

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur