Waarde lezer,

Voor u ligt alweer de tweede editie van de Ouranostra van dit academische jaar. In tijden waar maatschappelijke conflicten en problemen groter dan ooit lijken, is het een eer om als Juridische Faculteitsvereniging voor alle rechtenstudenten een informerende rol te mogen vervullen. De Juridische Faculteitsvereniging Ouranos grijpt deze kans dan ook met beide handen aan. Dit doen wij door het organiseren van activiteiten; zoals het aanstaande debat over onze constitutie. Ook de Ouranostra is een middel wat zich hier heel goed voor leent. De Communications Committee heeft zich ingezet om een Ouranostra voor u te brengen met daarin bijzonder maatschappelijk relevante thema’s. In deze editie zullen onderwerpen als populisme, de oorlog in Oekraïne, preventive law en het Internationaal Strafhof aan bod komen. Tevens zal het 40e Kandidaat-Bestuur der JFV Ouranos de gelegenheid krijgen om zich  voor te stellen in deze editie.

Ik wil graag alle Communications commissieleden bedanken voor hun inzet in het tot stand komen van deze Ouranostra. Veel leesplezier gewenst.

Maarten Post

Voorzitter van het 39e bestuur der JFV Ouranos

Dear reader,

Before you lies the second edition of the Ouranostra of this academic year. In times where social issues are looking bigger than ever, it is an honour for a Law Faculty Association to inform all law students about these topics. Law Faculty Association Ouranos is happy to play an active role in this, we try to do this is various ways; like this magazine and by organising activities, such as the debate about the Dutch constitution. This edition of the Ouranostra revolves around social themes, something the Communications Committee has worked very hard on. The themes that will be discussed are: populism, the war in Ukraine, preventive law and the International Criminal Court. This edition will also give the 40th Candidate-Board of JFV Ouranos the opportunity to introduce themselves.

I want to thank all Communications Committee members for their hard work in making this Ouranostra. I wish you a lot of fun reading.

Maarten Post

President of the 39th board of JFV Ouranos

Waarde lezer,

De Communications Committee 22-23 is verheugd u het tweede nummer van de Ouranostra te kunnen overhandigen. In deze editie presenteren wij u het kersverse thema van het academisch jaar: de society special. Door middel van samenwerking hebben we een aantal prachtige artikelen geproduceerd, in het teken van maatschappelijke problemen. Met deze inleiding beoog ik u kennis te laten maken met deze ledenbijdragen.

De JFV Ouranos studie-gerelateerde excursie van 16 februari jl. naar het Internationaal Strafhof, heeft Benaissa Oualkadi weten te inspireren. Ben deelt de opgedane kennis in zijn artikel en focust zich op de belangrijkste aspecten van dit permanente hof.

Michel Delescen gaat in het volgende artikel in op het populisme als een vorm van identiteitspolitiek, en de taboe rondom dit fenomeen. Gezien we de Provinciale Staten-verkiezingen in het vooruitzicht hebben, is dit een absolute leestip!

Als voorzitter van de Communications Committee heb ik zelf ook mijn bijdrage mogen leveren. Gezien het feit dat er één jaar is verstreken sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne, richt ik mijn artikel op de vraag hoe de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog heeft kunnen ontstaan: de oorsprong van het conflict.

Tamara Welkenhuizen legt in haar artikel de focus op Preventive Law. Het is een paradigma wijziging in het rechtsdenken, zo luidt het. Maar wat houdt het nu precies in?

Hartelijk dank Ben, Michel, Tamara en Tessa voor jullie toewijding en inzet. Ten slotte nog mijn dank aan onze commissaris interne betrekkingen Irma Koning en onze penningmeester Susan Beerling voor het afhandelen van de technische en artistieke aspecten van de Ouranostra. Rest mij niets anders dan u veel leesplezier toe te wensen – en tot de volgende editie!

Met vriendelijke groet,

Demi Doek

Voorzitter Communications Committee 2022-2023

Dear reader,

The Communications Committee 22-23 is excited to present to you: the second edition of the Ouranostra. This edition will be: the society special. By working together, we have managed to produce a number of interesting articles, which this introduction will introduce to you.

De academic excursion of the 16th of February this year to the International Criminal Court, inspired Benaissa Oualkadi. Ben will share with you the knowledge he has acquired and focuses on the main goals of the permanent Court.

In the next article, Michel Delscen present populism as a way of identity politics and the taboo surounding this phenomenon. Considering the election for the Provinciale Staten is right around the corner, this is an absolute must read!

As president of the Communications Committee I was honoured to contribute as well. As the war in Ukraine started a year ago, I will focus on the question how this war came to be. What is the origin of the conflict.

Tamara Welkenhuizen will focus on Preventive Law. It has been a paradigm shift in the world of law. But what is it exactly?

All that remains is to say thank you Ben, Michel, Tamara and Tessa for your dedication and hard work. Finally, my gratitude goes out to our Chief of Internal Affairs Irma Koning and our Treasurer Susan Beerling for handeling the technical and artistical side of this Ouranostra. In conclusion, I wish you lost of fun reading – and until the next Edition!

Kind regards,

Demi Doek

President of the Communications Committee 2022-2023

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur