Maastricht University Elections 2020!

Faculty Council LAW
Jur Schilp
Meggie Lentjes

Mijn naam is Meggie Lentjes. Nu mijn bestuursjaar bij JFV Ouranos ten einde loopt, ben ik verheugd om bekend te maken dat ik aankomend jaar als raadslid van de faculteitsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid werkzaam zal zijn! Ik ben heel erg enthousiast en wil dan ook iedereen die op Lijst Ouranos gestemd heeft erg bedanken! Als raadslid zal ik mij inzetten voor de belangen van álle rechtenstudenten. De pijlers uit het verkiezingsprogramma zullen voorop staan, maar daarnaast kan jij als student tijdens periodieke vergaderingen ook jouw zegje doen! Vergeet hier zeker geen gebruik van te maken. Ik heb er zin in!

My name is Meggie Lentjes. As my year in the board of JFV Ouranos is ending, I am happy to announce that next year, I will be working with the Faculty Council of the Faculty of Law. I am very looking forward to it and I would like to thank everyone who voted for List Ouranos! As a councilmember, I will look out for the interests of all lawstudents. The pillars of our election program will be our main focus, but during the academic year you will get the opportunity to tell us what is important to you, during the periodical assemblies, so don’t forget to use these moments! I am looking forward to it!

University Council
Annabel Vonken

Beste lezer,

Mijn naam is Annabel Vonken, 23 jaar en volgend jaar begin ik met mijn master Arbeidsrecht aan onze mooie faculteit. Dit jaar stelde ik mij verkiesbaar voor de Universiteitsraad van Universiteit Maastricht tijdens de verkiezingsweek van 25 tot en met 28 mei met lijst SHAPE/Ouranos. De verkiezingen  vonden online plaats en wij als leden van JFV Ouranos  hebben ervoor gezorgd dat jouw Social Media voor een week paars kleurde. Met succes! Op 29 mei kreeg ik te horen dat ik was gekozen als studentlid van de Universiteitsraad. Dit was niet gelukt zonder jouw stem. Bedankt hiervoor!

De Universiteitsraad is het hoogte medezeggenschaporgaan in de Universiteit en bestaat in totaal uit twintig vertegenwoordigers. Iedere vertegenwoordiger wordt gekozen tijdens de verkiezingsweek.  Het is de taak van de Universiteitsraad om het College van Bestuur te adviseren over alles wat met de universiteit te maken heeft, zoals het algemene beleid en het budget, maar ook het academische beleid.

Ik ben verheugd om volgend jaar de belangen van de Maastrichtse student te behartigen!

Dear reader,

My name is Annabel Vonken, 23 years old and next year I will start with the Master Labor Law at our beautiful faculty. This year I was running as a candidate for the University Council of Maastricht University during the election week from 25 to 28 May with list SHAPE/Ouranos. The elections happened online and we as members of JFV Ouranos made sure that your Social Media turned purple for a whole week. With success! On the 29th of May I heard that I am elected as a student member of the University Council. This would not have been possible without your vote. Thank you for this!

The University Council is the highest representative body in the University and consists of a total of twenty representatives. Each representative is elected during the election week.  It is the task of the University Council to advise the Executive Board on everything related to the university, such as general policy and budget, but also academic policy.

I am delighted to represent the interests of Maastricht students next year!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur