Er is geen stikstofprobleem, maar een juridisch probleem

Dit stelde Thierry Baudet tijdens een debat over het stikstofprobleem. Ondanks het feit dat vele uitspraken van Baudet niet al teveel waarheid in zich hebben, heeft deze uitspraak dat ergens wel. Het stikstofprobleem heeft namelijk wel degelijk niet alleen een ecologische grondslag maar een juridische. Men vergeet door de ellenlange discussie terug te kijken naar waar deze discussie überhaupt begon.

Alle problemen begonnen namelijk met de uitspraak van de Raad van State. In de uitspraak werd Programma Aanpak Stikstof ( PAS) afgeschaft. Na een aantal prejudiciële vragen van de Raad van State aan het Europese Hof, werd de conclusie getrokken dat de onderbouwing van PAS niet deugde. Het PAS geeft namelijk een algemeen beoordelingskader op basis waarvan vergunningen verleend worden voor activiteiten die in verband staan met stikstof, terwijl artikel 6 van de habitatrichtlijn het heeft over een ‘passende beoordeling’, dit lijkt dus een individuele beoordeling te vereisen. Het Europese hof oordeelde dat alleen onder strenge voorwaarden het PAS verenigbaar is met de richtlijn, waarbij de nationale rechter een grondige toetsing van de wetenschappelijke kwaliteit van een beoordeling dient toe te passen. De Bestuursafdeling heeft dus veel strenger geoordeeld dat het Europese hof.

De grootste motivering van de Bestuursafdeling was dus dat het PAS gebaseerd was op een slechte onderbouwing, als we nu kijken naar de nieuwe plannen van het kabinet, kunnen we wel stellen dat de nieuwe plannen zeker geen verbetering zijn. Het nieuwe stikstofbeleid is namelijk een gebaseerd op stikstofberekeningen en modellen die zo onzeker zijn dat je er geen beleid op moet willen baseren, dit zeggen verschillende wetenschappers, juridisch deskundigen en advocaten die uitgenodigd waren door de Tweede Kamer. Het model kent onzekerheidspercentages van maar liefst 70 tot 100 procent, het is gewoonweg onverantwoord om hier een beleid op te baseren.

Waar het Europese Hof dus alleen vroeg om een meer individuele aanpak per vergunning, nam de Bestuursafdeling het heft in handen door het complete PAS stop te zetten. Dat het nieuwe beleid feitelijk dus gebouwd is op juridisch drijfzand is als we kijken naar de uitspraak van de Raad van State een grote grap. Het stikstofprobleem kan op deze wijze inderdaad gezien worden als een juridisch probleem of in ieder geval als een probleem met een juridische grondslag.

Geschreven door Britney Marcellis

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur