Geachte lezer,

Op het moment dat u deze Ouranostra weet te bemachtigen, is het ondertussen ruim een jaar geleden dat we voor het eerst werden geconfronteerd met de strenge maatregelen bedoeld om het virus te bestrijden. We moesten abrupt maar wennen aan het nieuwe normaal. Een jaar waarin de vereniging het zwaar heeft gehad. Een jaar dat de vereniging haar leden enkel zag via het oog van een webcam. En wat is nu een vereniging zonder haar leden?

We werden geconfronteerd met de nieuwe realiteit dat zo goed als elke traditionele activiteit of bezigheid van de vereniging compleet omgegooid moest worden. Zonder de actieve leden, die keer op keer met nieuwe idee├źn en oplossingen kwamen, hadden we veel van hetgeen we hebben gedaan nooit kunnen doen. Zij hebben dit mogelijk gemaakt en dat verdient oprechte waardering.

Gelukkig hoefde niet alles omgegooid te worden om doorgang te vinden. Ook deze versie van de Ouranostra is van onveranderlijk hoge kwaliteit. Met alle dank naar de commissie voor de tijd en energie die ze opnieuw in het blad hebben gestopt. In een jaar dat niets kan is de vereniging actiever dan ooit. Laten we ons vastklampen aan de vertrouwde zaken. Laten we niet wennen aan het nieuwe normaal. Zodat we kunnen uitkijken naar het moment dat we weer zij aan zij in onze kroeg
mogen staan.

Hopende dat deze tweede editie van de Ouranostra in de tussentijd voor vervangend vermaak kan zorgen. Met Strafrecht als onderwerp kan het natuurlijk niet veel interessanter en spannender. Laat dat echter niet horen aan de civilisten van de vereniging, die het waarschijnlijk niet met mij eens zullen zijn. Al denk ik dat met artikelen over bijvoorbeeld de doodstraf, wetgeving over verkrachting, en het belang van forensisch onderzoek dat vast goed zal komen.

Tot slot rest mij enkel nog u veel leesplezier te wensen.

Met vriendelijke groet,

Nadim Abdalla

Voorzitter der JFV Ouranos

Dear reader,

By the time you get hold of this Ouranostra, it will have been over a year since we were first confronted with the strict measures intended to combat the virus. We had to get used to this new reality abruptly. A year in which the association went through a hard time. A year that the association only saw its members through the eye of a webcam. And what is an association without its members?

We were confronted with the new reality that almost every traditional activity of the association had to be completely overhauled. Without the active members, who came up with new ideas and solutions again and again, we could never have achieved much of everything we have done. They made this possible and that deserves sincere appreciation.

Fortunately, not everything had to be changed in order to go ahead. This version of the Ouranostra is again of consistently high quality. With all thanks to the committee for the time and energy they have put into the creation of the Ouranostra. In a year that nothing is possible, the association is more active than ever. Let’s cling to everything familiar. Let’s not get used to the new reality. So that we can look forward to the moment when we can stand side by side in our pub again.

Hoping that this second edition of the Ouranostra can in the meantime provide alternative entertainment. With criminal law as a subject, it couldn’t be much more interesting and exciting. However, don’t tell the civilists of the association, who will probably disagree with me. Although I think that the articles on for example the death penalty, legislation on rape, and the importance of forensic research, proof my case.

Lastly, I want to wish you much joy in reading this edition of the Ouranostra.

Yours sincerely,

Nadim Abdalla

Voorzitter of JFV Ouranos

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur