Het belang van forensisch onderzoek voor de kwaliteit van de rechtspraak

Geschreven door Lotte Roelofs

Iedereen kent ze wel, de series NCIS, CSI; een vingerafdruk of DNA-spoor, dader gevonden, misdaad opgelost. Helaas werkt het zo in de echte praktijk niet.

Iedereen kent ze wel, de series NCIS, CSI; een vingerafdruk of DNA-spoor, dader gevonden, misdaad opgelost. Helaas werkt het zo in de echte praktijk niet. Waar in een serie een misdaad binnen ‘één uur’ opgelost wordt, duurt dit in de praktijk vele malen langer, als het al opgelost wordt! DNA, vingerafdrukken, pollen, dit zijn allemaal factoren die bij kunnen dragen aan het vinden van de juiste dader. Dit is waar het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) zich onder andere mee bezig houdt.[1] Hij voert het sporenonderzoek uit waardoor er met meer zekerheid gezegd kan worden dat de juiste dader gestraft zal worden.

Nederlands Forensisch Instituut  
Het NFI houdt zich bezig met het forensisch onderzoek op de plaats delict en met het verzamelen van bewijsstukken voor een strafzaak. Materiaal dat op een plaats delict wordt gevonden kan worden vergeleken met ander materiaal.[2] Een vezel van een trui die op plaats delict is gevonden, kan worden vergeleken met de trui van een mogelijke verdachte. Met de verschillende onderzoeken die het NFI uitvoert, geven ze als het ware puzzelstukjes aan de het OM. Het NFI zal dan ook niet aangeven wie schuldig is, dit is en blijft uiteindelijk het oordeel van de rechter. Ook kan het NFI antwoorden geven op vragen wat betreft de betekenis van het onderzoeksresultaat.[3] Een DNA-spoor op bijvoorbeeld een mes kan daar op verschillende manieren zijn gekomen. Het vinden van een DNA-spoor op een moordwapen betekent dus niet direct dat dat DNA-spoor ook daadwerkelijk van de dader is. Kortom, het NFI levert feitelijke (objectieve) informatie en eventuele duiding en mogelijke interpretatie hiervan.

Belang van forensisch onderzoek  
Rechters kunnen forensisch onderzoekers vragen naar de waarschijnlijkheid dat een bepaald scenario zich op een bepaalde manier heeft afgespeeld. “Door te werken met hypotheses en de mate van waarschijnlijkheid, is de kans op een bruikbaar antwoord groter.”[4] Forensisch onderzoek is en wordt steeds belangrijker. Strafrechters geven aan veel te hebben aan de forensische ondersteuning bij de beoordeling van technisch bewijs. Forensisch onderzoek draagt bij aan het voorkomen van tunnelvisie en gerechtelijke dwalingen, zodat fouten die in het verleden gemaakt zijn, niet nog een keer gemaakt worden.

[1] https://www.forensischinstituut.nl/over-het-nfi < laatst geraadpleegd op 5 februari 2021 >.
[2] NFI-portretten algemeen, 11-02-2020, https://www.forensischinstituut.nl/publicaties/videos/2020/02/11/nfi-portretten-algemeen < laatst geraadpleegd op 5 februari 2021 >.
[3] B. Kokshoorn, B. Aarts, T. de Blaeij, P. Maaskant-van Wijk en B. Blankers, ‘Bewijskracht van onderzoek naar biologische sporen en DNA’, 14-07-2020, p. 202-203.
[4] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Forensische-ondersteuning-helpt-strafrechters.aspx < laatst geraadpleegd op 5 februari 2021 >.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur