Geachte lezer,

Ik heet u van harte welkom bij de eerste editie van de Ouranostra 2021-2022, hét verenigingsblad der JFV Ouranos. Deze Ouranostra staat in het teken van het onderwerp carrière. Elk jaar opnieuw slaagt de Communications Committee erin om interessante artikelen te schrijven, die in het teken staan van de studie en al hetgeen zich na de studie afspeelt. In de functie van Commissaris Externe Betrekkingen ben ik zeer trots op het verenigingsblad en hetgeen de commissie voor elkaar heeft gekregen.

In het verenigingsblad worden de artikelen afgewisseld met kantoorprofielen. Deze kantoorprofielen zijn van kantoren waarmee wij dit jaar een fijne samenwerking hebben afgesloten. Ondanks dat afgelopen jaar een bewogen jaar was, vervult het mij met trots en vreugde dat het aantal samenwerkingsverbanden toch is gegroeid en dat er eveneens nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met verschillende kantoren en instanties. Wij kijken dan ook uit naar een prettige en duurzame samenwerking met ieder.

Het is van belang dat ieder op tijd begint zich te verdiepen in de verschillende carrièremogelijkheden. Ziet u uzelf werken bij een groot kantoor op de Zuidas of eerder bij een kantoor om de hoek? Misschien heeft u een carrière buiten de advocatuur voor ogen? JFV Ouranos organiseert gedurende het jaar meerdere activiteiten die zijn gericht op het vergaren van informatie omtrent de mogelijkheden na de studie. Deze activiteiten verschillen van recruitmentdiners, kantoorbezoeken, de regionale bedrijvendag Lex Mosae tot workshops en lezingen. Het kan nooit kwaad om een of meerdere van deze activiteiten bij te wonen en ik hoop u dan ook van harte daar te mogen verwelkomen!

Voor nu wens ik u allen veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,

Iris Schütt

Commissaris Externe Betrekkingen der JFV Ouranos 2021-2022

Dear Reader,

I would like to welcome you to the first edition of the Ouranostra 2021-2022, the association magazine of JFV Ouranos. This Ouranostra is dedicated to the topic of career. Every year, the Communications Committee succeeds in writing interesting articles, which focus on study and everything that happens after the study. As the Chief of External Affairs, I am very proud of the association magazine and what the committee has achieved.

In the association magazine, the articles are interspersed with office profiles. These office profiles are of offices with which we have concluded a fine collaboration this year. Despite the fact that last year was an eventful year, it fills me with pride and joy to see that the number of collaborations has grown and that new collaborations have also been established with various offices and agencies. We therefore look forward to a pleasant and sustainable cooperation with each and every one.

It is important that everyone starts in time to look into the various career possibilities. Do you see yourself working at a large firm on the Zuidas or rather at an office around the corner? Maybe you have a career outside the legal profession in mind? JFV Ouranos organizes several activities throughout the year aimed at gathering information about the possibilities after graduation. These activities vary from recruitment dinners, office visits, the regional business day Lex Mosae to workshops and lectures. It never hurts to attend one or more of these activities and I hope to see you there!

For now, I wish you all a lot of reading pleasure.

Kind regards,

Iris Schütt

Chief of External Affairs of JFV Ouranos 2021-2022

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur