Waarde lezer,

Laat ik beginnen om, zoals elke goede voorzitter zou doen, de statuten der vereniging erbij te halen. Artikel 2 leert ons het doel van de vereniging die zo diep in ons hart zit: het behartigen van de belangen van de studenten, in de ruimst mogelijke zin. Deze zin legt voor mij uit waarom JFV Ouranos door de jaren heen een speciaal plekje in het hart van velen heeft verdiend. Het is niet een plek waar de nadruk enkel ligt op vriendschap en vertrouwdheid, of enkel op zelfontplooiing en ontwikkeling, maar een plek waar deze kenmerken allemaal terugkomen. Een plek waar een biertje aan de bar even goed mogelijk is als een diepgaande discussie over, bijvoorbeeld, juridisch activisme.

De Ouranostra is dan ook het bewijs van deze academische kant van de vereniging. Dat studenten zich, iedere keer weer, gezamenlijk inzetten om dit tijdschrift te verwerkelijken verdient niet enkel lof, maar toont vooral de passie en toewijding naar iets meer dan enkel dat wat in een onderwijsgroep besproken wordt.

Uiteraard kan ik u, de lezer, daarbij niet weglaten. Want ook uw interesse in dit academische tijdschrift verdient meer dan waardering. Naast dat ik van mening ben dat uw prioriteiten betreffende leesvoer juist gesteld zijn, kan dit tijdschrift ook niet bestaan zonder uw interesse erin.

Aangezien ik er niet aan twijfel dat u staat te popelen om de pagina’s om te slaan en te ontdekken welke inhoud deze keer aan het tijdschrift is gegeven, wil ik u tot slot enkel nog veel plezier wensen bij het lezen van de eerste editie van de Ouranostra van het academische jaar.

Met vriendelijke groet,

Nadim Abdalla

Voorzitter der JFV Ouranos

Dear reader,

Let me start, like every good president would do, with the statutes of the association. Article 2 teaches us the goal of the association that we all cherish: serving the interests of the students, in the broadest sense. This sentence explains why JFV Ouranos deserves a special place in the heart of many. It is not a place where the emphasis lies on friendship and trust, or on personal development only, but where all these characteristics are united. A place where a beer at the bar is just as possible as a deep conversation about, for example, legal activism.

The Ouranostra is the proof of this academic side of the association. That students keep working together to achieve the goal of creating this magazine doesn’t only deserve praise, but shows most of all the passion and dedication for something more than only that what is being discussed in the tutorials.

Of course, I cannot leave you, the reader, out, because also your interest in this academic magazine deserves more than appreciation. I not only believe that your priorities on reading material have been correctly set, but I also think that this magazine could not exist without your interest in it.

I have no doubt that you are eager to turn the pages and discover the content of this edition, which is why I lastly want to wish you much joy in reading the first edition of the Ouranostra of this academic year.

Yours sincerely,

Nadim Abdalla

President of JFV Ouranos

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur