Waarde lezer,

Inmiddels is het nieuwe academisch jaar al enige tijd geleden van start gedaan. Dat betekent ook dat de communications commitee een nieuwe samenstelling heeft gekregen. De commissie bestaat dit jaar uit studenten van allerlei lagen van de bachelor Rechtsgeleerdheid en de bachelor Fiscaal Recht, alsmede uit een masterstudente Forensics, Criminology and Law. Dit woord vooraf is vooral van praktische aard, nu ik beoog u warm te maken voor de boeiende bijdragen die de leden van de commissie hebben geschreven.

Kilian Ruiter opent deze editie met een bijdrage waarin hij ingaat op de benoeming van rechters voor het Amerikaans Hooggerechtshof en de controverse die zo’n benoeming met zich brengt. Hij maakt in dat verband ook een vergelijking met de Nederlandse benoeming van Raadsheren van de Hoge Raad (pagina 6).

Denise van Kempen schrijft over het opsporingsmiddel ‘Sweetie’ bij kindermisbruik in Australië, de afweging tussen de privacy van een dader enerzijds en de onaantastbaarheid van het lichaam van een slachtoffer anderzijds, en slachtofferhulp (pagina 8).

Maryze Zembowicz gaat in op de vraag of rechters onbevreesd, hard, ijskoud en emotieloos moeten zijn en of dit het rechtspreken ten goede komt c.q. zou komen (pagina 10). Brengt een emotionele rechter de schijn van partijdigheid met zich? Of is een rechter ‘ook maar een mens’?

In 2021 treedt de herziene Beroepsopleiding Advocaten in werking. Nieuwsgierig naar de ins en outs hieromtrent? Lotte Roelofs heeft de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet (pagina 12).

Iemand die aan de juridische sector denkt, denkt al snel aan de klassieke togaberoepen. Een bul brengt evenwel meer mogelijkheden mee, schrijft Lea Göring. Benieuwd naar wat er nog meer in het verschiet kan liggen? Op pagina 14 vind je het antwoord.

De eerste editie van de Ouranostra van het academisch jaar 2020/2021 wordt afgesloten met een uitgebreid artikel dat bestaat uit diverse interviews met internationale studenten, afgenomen door Dominique Diethelm (pagina 16). Een absolute leestip!

Kortom zijn er voldoende interessante artikelen die als lichtpuntje kunnen fungeren in deze ietwat sombere en onzekere tijd. Denise, Dominique, Lea, Lotte, Maryze en Kilian: veel dank voor jullie inzet. Rest mij u nog veel leesplezier te wensen.

Vriendelijke groet,

Daan Groenewoud.

Voorzitter Communications Committee

Dear reader,

The academic year has already started some time ago. This means that the communication committee has been given a new composition. This year, the committee consists of students from all levels of the Bachelor of Law and the Bachelor of Tax Law, as well as a master student in Forensics, Criminology and Law. This foreword is mainly of a practical nature, since I want to make you enthusiastic about the interesting articles written by the members of the committee.

Kilian Ruiter has written an interesting paper in which he discusses the appointment of judges to the American Supreme Court and the controversy surrounding such appointments. In that regard he also makes a comparison with the Dutch appointment of Councilors to the Supreme Court (page 6).

Denise van Kempen writes about the investigative tool ‘Sweetie’ that is used for (detecting) child abuse in Australia, the trade-off between the privacy of an offender on the one hand and the integrity of a victim’s body on the other, furthermore Denise writes about victim support (page 8).

Maryze Zembowicz addresses the question of whether judges should be fearless, hard, freezing and emotionless. Do those qualities benefit the judiciary at all (page 10)? Does an emotional judge give the appearance of partiality? Or is a judge a human being, just like anyone else?

As of 2021, the professional training of the legal profession (Beroepsopleiding Advocaten) will be revised. If you are curious about the ins and outs, Lotte Roelofs has made a list containing the most important changes (page 12).

Most people who think of the legal sector have a tendency to quickly think of the classic toga professions. However, a master degree (bul) ensures more possibilities, as written by Lea Göring. Curious about what other possible professions exist, that you might have not thought about? On page 14 you will find the answer.

The first edition of the Ouranostra of the academic year 2020/2021 concludes with an extensive article consisting of several interviews with international students conducted by Dominique Diethelm (page 16). An absolute reading tip!

In short, there are plenty of interesting articles that can serve as a point of light in these somewhat gloomy and uncertain times. Denise, Dominique, Lea, Lotte, Maryze en Kilian: many thanks for your efforts. What remains for me is to wish you a lot of reading pleasure.

With kind regards,

Daan Groenewoud.

Chairman of the Communications Committee

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur