Waarde lezer,

Welkom bij de eerste online editie van het verenigingsblad der JFV Ouranos, de Ouranostra, in het academisch jaar 2020-2021. Traditiegetrouw is deze eerste editie een carrièrespecial. De Communications Committee heeft wederom een keur aan interessante artikelen geschreven die – op de een of andere manier – in het teken staan van jouw leven na de rechtenstudie, of, wat lekkerder allitereert, jouw ‘life after law’. Het is een schitterende editie geworden; de toon is gezet voor de edities die volgen. Als bestuurslid ben ik, vanzelfsprekend, zeer trots op ons prachtige verenigingsblad; als Commissaris Externe Betrekkingen ben ik extra trots op deze mooie carrière-editie.

De artikelen zullen worden afgewisseld met kantoorprofielen. Net als elk jaar hebben wij enkele van onze partners gevraagd of zij het leuk vinden de eerste editie van de Ouranostra met een kantoorprofiel of advertentie op te luisteren. Het spreekt vanzelf dat dit jaar de samenwerking met de kantoren en instellingen een ietwat andere invulling zal krijgen door de vigerende coronamaatregelen. Het vervult mij evenwel met trots en vreugde dat wij – zelfs nu – het aantal samenwerkingsverbanden hebben zien groeien en nieuwe samenwerkingen hebben kunnen aangaan met enkele grote spelers op zowel regionaal als nationaal niveau. Wij zien uit naar prettige en duurzame samenwerkingen.

Denk eens goed na over wat jou zou interesseren op carrièregebied. Kom vooral ook naar de carrièregerelateerde activiteiten die JFV Ouranos in de rest van het collegejaar zal organiseren. Hoewel sommige activiteiten – door corona – in aangepaste vorm zullen plaatsvinden, kun je ook dit jaar weer met vele kantoren en instellingen kennis maken tijdens onze recruitmentdiners, (online) workshops, kantoorbezoeken, de regionale bedrijvendag Lex Mosae (uitgesteld tot februari 2021) en nog veel meer. Ik hoop van harte je daar te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Youri Cremers

Commissaris Externe Betrekkingen en Vicevoorzitter

Dear readers,

Welcome to the first online edition of the magazine of JFV Ouranos, the Ouranostra, in the academic year 2020-2021. As prescribed by tradition, this first edition will be a career special. Once again, the Communications Committee has written some interesting articles, which – in one way or another – all relate to your ‘life after law’. It has turned out to be a fantastic edition; the tone is set for the editions that will follow. As a member of the board, I am, of course, very proud on our beautiful magazine; as the Chief of External Affairs, I am even more proud on this amazing career special.

Next to the articles, you can also find a couple of profiles of law firms. Like previous years, we have asked some of our partners whether they would like to submit a profile or advertisement to give more substance to this edition of the Ouranostra. The cooperation with our partners, obviously, will be shaped differently this year due to measures taken with regard to COVID-19. It fills me with great proud and joy, however, to be able to say that – even now – we have seen a rise in the number of collaborations and have been able to partner up with some great players on both a regional and national level. We look forward to pleasant and lasting partnerships.

Please take a moment to consider your career interests. Do also not hesitate to come to one of the career oriented activities JFV Ouranos will organise throughout the remainder of the academic year. Though some of these activities – due to COVID-19 – will take place in a different form, there will be plenty of opportunities this year to get to know a great deal of firms and institutions during our recruitment dinners, (online) workshops, firm visits, the regional career day Lex Mosae (postponed until February 2021) and much more. I sincerely hope to be able to welcome you there.

With kind regards,

Youri Cremers

Chief of External Affairs and Vice-President

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur