Waarde lezer,
Voor u ligt de derde en laatste editie van de Ouranostra van dit academische jaar. Een onderbelicht thema in de rechtenstudie is de toepasselijkheid van het recht op jeugd. Wanneer jeugd en jongeren in aanraking komen met het recht kan dit drastische gevolgen hebben voor hun situatie. Om hier succesvol rekening mee te houden tijdens het toekomstige werk als jurist dient iedere rechtenstudent van deze thema’s op de hoogte te zijn. Middels haar verenigingsblad, de Ouranostra, wilt JFV Ouranos deze rol vervullen naar alle Maastrichtse rechtenstudenten. Vandaar zal deze Ouranostra in het teken staan van onderwerpen als jeugdzorg, herstelrecht, geestelijke gezondheidszorg en mentale gezondheid. Onze commissieleden hebben weer heel veel moeite gestoken in het schrijven van  (opinie)stukken over dit thema. Bij deze laatste Ouranostra wil ik dan ook ieder Communications commissielid hartelijke danken voor hun onuitputtelijke inzet gedurende het afgelopen jaar, maar ook wil ik alle andere betrokkenen bedanken voor een mooi en geslaagd jaar. Veel leesplezier gewenst.

Maarten Post
Voorzitter van het 39e bestuur der JFV Ouranos

Waarde lezer,

Namens de Communications Committee 22-23 presenteer ik met trots u de derde en tevens laatste nummer van Ouranostra van dit academisch jaar: de Jeugd Special! Als voorzitter van het Communications Committee is het een eer om dit voorwoord te schrijven en u kennis te laten maken met de inspirerende stukken die onze getalenteerde leden hebben bijgedragen.

We beginnen dit nummer met een bijdrage van mijzelf. Als voorzitter heb ik ook een bijdrage mogen leveren aan dit nummer. Mijn focus lag op jeugddiscriminatie op basis van mentale gezondheid. In mijn stuk onderzoek ik de schadelijke gevolgen van vooroordelen en stigmatisering op jongeren die kampen met mentale gezondheidsproblemen. Bewustzijn creëren om deze problematiek beter te begrijpen en mogelijke verbeteringen te identificeren, is mijn streven.

Vervolgens heb ik het genoegen om het werk van Michel Delescen aan u voor te stellen. Michel heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van de jeugdzorg. In zijn artikel werpt hij een kritische blik op de huidige systemen en belicht hij de uitdagingen en kansen die voor ons liggen om de jeugdzorg te verbeteren. Michel zijn bevindingen zullen ongetwijfeld een belangrijke bijdrage leveren aan het debat betreffende dit belangrijke onderwerp.

Tamara Welkenhuizen heeft grondig onderzoek gedaan naar een prangend probleem dat onze samenleving raakt: de verontrustend lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. In haar artikel werpt ze een licht op de gevolgen van deze wachttijden voor degenen die dringend behoefte hebben aan hulp, en benoemt ze diverse oorzaken die aan de basis liggen van dit probleem. Dit artikel is een must-read voor lezers die de waarde van tijdige en toegankelijke hulp wil begrijpen en erkennen.

Ook Ben Oualkadi heeft weer een bijdrage geleverd. Ben heeft een fascinerend artikel geschreven betreffende herstelrecht. Dit stuk beschrijft de bevordering van herstelrecht en belicht tevens de oorsprong van herstelrecht in verschillende culturen en de evolutie ervan als reactie op kritieken op het traditionele strafrechtsysteem, met nadruk op gevallen van jeugddelinquentie. Een absolute leestip!

Ten slotte heeftTessa Schriders heeft haar tijd en energie besteed aan het onderzoeken van de problematiek rondom uithuisplaatsing van kinderen. In haar artikel belicht ze de complexe juridische en ethische vraagstukken die gepaard gaan met deze ingrijpende maatregel. Tessa haar diepgaande inzichten zullen ons helpen om deze problematiek beter te begrijpen en mogelijke verbeteringen te identificeren.

Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan alle auteurs van deze waardevolle stukken. Ben, Michel, Tamara en Tessa, jullie hebben met jullie toewijding en expertise een buitengewone bijdrage geleverd aan dit magazine. Jullie werk zal zeker bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn en het stimuleren van betrokkenheid bij deze belangrijke kwesties. Ten slotte nog mijn dank aan onze commissaris interne betrekkingen Irma Koning en onze penningmeester Susan Beerling voor het afhandelen van de technische en artistieke aspecten van de Ouranostra. Rest mij niets anders dan u veel leesplezier toe te wensen – en tot het volgend academisch jaar!

Met vriendelijke groet,

Demi Doek

Voorzitter Communications Committee

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur