Geachte lezer,

Voor u ligt de eerste editie van de Ouranostra 2022-2023, hét verenigingsblad van JFV Ouranos. Al ruim negenendertig jaar zet JFV Ouranos zich in voor de Maastrichtse rechtenstudent op sociaal en academisch gebied. Hierdoor is Ouranos de place to be voor niet alleen alles wat leuk is aan het leven als rechtenstudent, maar ook voor alles carrière gerelateerd.

Middels deze carrière special tracht de Communications Committee een beeld te schetsen voor uw toekomstige carrière als jurist. Spreekt dit u aan? Kom dan ook een keer langs bij een van de vele carrièreactiviteiten die JFV Ouranos organiseert zoals kantoorbezoeken, recruitmentdiners, academische activiteiten en regionale bedrijvendag Lex Mosae!

Vol trots mag ik de Communications Committee bedanken voor hun ijver in het tot stand komen van dit blad. Daarnaast wil ik u als lezer bedanken, met name de vele (actieve) leden die deze vereniging zo mooi maken.

De pagina’s hierna staan vol met sterke artikelen, betogen en beschouwingen. Bovendien zullen verschillende van onze fijne partners zich voorstellen in de kantoorprofielen. Ik hoop u warm te hebben gemaakt voor de eerste editie van onze Ouranostra dit academische jaar. Dan rest mij u veel plezier te wensen bij het lezen van ons mooie blad.

Met vriendelijke groet,

Maarten Post
Voorzitter der JFV Ouranos 2022-2023

Dear reader,

Before you is the first edition of the Ouranostra 2022-2023, the association magazine of JFV Ouranos. For over thirty-nine years, JFV Ouranos has played an active role for Maastricht’s law students on a social and academic level. Therefore, Ouranos is the place to be for not just everything which is fun in life as a law student, but also everything related to your career.

Through this career special the Communications Committee wants to paint a picture for your future career in law. If you are further interested in this, you are welcome at any of our academic- or career related events!

With pride I want to thank the Communications Committee for their hard work in realizing this magazine. I also want to thank you as readers, specially our many active members that make our association as beautiful as it is.

The following pages are filled with strong articles and our appreciated partners will introduce themselves through office profiles. I hope to have warmed you up for the first edition of the Ouranostra for this academic year. The only thing left for me is to wish you a lot of fun while reading our beautiful magazine.

With kind regards,

Maarten Post
President of JFV Ouranos 2022-2023

Waarde lezer,

Namens de Communications Committee 22-23, welkom bij de Ouranostra! Met trots presenteren wij u de éérste editie van het academisch jaar: de carrière special. De commissieleden erkenden de dringende behoefte aan een nieuwe Ouranostra, gezien het inmiddels al enige tijd geleden is dat de vorige editie werd uitgegeven. Gezamenlijk hebben we ons dan ook ingezet om een aantal prachtige artikelen binnen het thema carrière te creëren. Met dit voorwoord beoog ik u warm te maken voor deze bijdragen van de leden.

Benaissa Oualkadi opent deze editie met een informatief overzicht van de talloze carrièremogelijkheden die openstaan wanneer je dat welverdiende diploma eindelijk op zak hebt op pagina 4. Zo wordt het al gauw duidelijk dat je niet voor alles een toga aan hoeft!

Michel Delescen gaat in op de vraag hoe je effectief jezelf kan profileren tegenover advocatenkantoren op pagina 7. Om deze vraag te beantwoorden, heeft Michel zich verdiept in de kunst van het solliciteren en spreekt hij met R.A.J. Delescen, een Roermondse letselschade- en strafrechtadvocaat.

Zie je jezelf toch het wijde, lange gewaad dragen? Tessa Schriders staat in haar artikel stil bij de verschillen tussen kleine en grote advocatenkantoren op pagina 9.

Als voorzitter van de Communications Committee heb ik zelf ook mijn bijdragen mogen leveren. In mijn eerste stuk leg ik de focus op de juridische technologie en zijn revolutionaire impact op pagina 12. Vervolgens heb ik de eer de eerste editie van het academisch jaar 2022/2023 af te sluiten met mijn artikel betreffende het familierecht, en wat het betekent om carrière te maken in dit brede en vitale rechtsgebied op pagina 14.

Ben, Tessa en Michel: hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme. Ten slotte nog mijn dank aan onze Penningmeester Susan Beerling voor het bezighouden met de technische en creatieve kant van de Ouranostra. Rest mij niets anders dan u veel leesplezier toe te wensen – en tot de volgende editie!

Vriendelijke groet,

Demi Doek

Voorzitter Communications Committee

Dear reader,

On behalf of the Communications Committee 22-23, welcome to the Ouranostra! We proudly present you the first edition of the academic year: the career special. The committee members recognized the urgent need for a new Ouranostra, as it has been some time since the previous edition was published. Together we have therefore made an effort to create a number of wonderful articles in the context of the career theme. With this foreword, I hope to acquaint you with the members’ efforts

Benaissa Oualkadi opens this edition with an enlightening overview of the myriad career opportunities available to you once you have received your well-earned degree on page 4. It soon becomes clear that you do not have to wear a toga for everything!

Michel Delescen addresses the question of how to effectively present yourself to law firms on page 7. To answer this question, Michel has immersed himself in the art of job application and speaks with R.A.J. Delescen, a personal-injury and criminal lawyer from Roermond.

Do you, on the other hand, envision yourself wearing the wide, long robe? Tessa Schriders discusses the fundamental differences between small and large law firms in her article on page 9.

As chair of the Communications Committee, I was given the opportunity to make my own contributions as well. In my first piece, I discuss  legal technology and its revolutionary influence on page 12.  Thereafter I have the honor to conclude the first edition of the academic year 2022/2023 with an article on family law and what it means to make a career in this broad and vital area of ​​​​law on page 14.

Ben, Tessa and Michel: many thanks for your commitment and enthusiasm. Finally, thanks to our Treasurer Susan Beerling for taking care of the technical and creative side of the Ouranostra. All that remains for me is to wish you a lot of reading pleasure – and until the next edition!

With kind regards,

Demi Doek

Chair of the Communications Committee

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur