Lawtech: de verbinding tussen recht en technologie

In de afgelopen vijf decennia heeft de juridische sector een aanzienlijke transformatie ondergaan. Wat ooit werd gezien als een hechte beroepsgroep, is nu uitgegroeid tot een wereldwijde zakelijke markt. Maar wat maakte dit mogelijk? Wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze opschudding in de juridische sector? Hoewel er verschillende oorzaken hebben bijgedragen aan de opmerkelijke verschuiving, is de juridische technologie hetgeen dat de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt.

Technologie voor Recht

Het traditionele gebruik van papier in de juridische sector wordt geleidelijk vervangen door een digitale oplossing. Vooruitgang in informatietechnologie, met name kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning, maken het mogelijk om taken van kenniswerkers te automatiseren die lange tijd als onmogelijk of onpraktisch voor computers werden beschouwd. Dergelijke faciliteiten openen mogelijkheden voor ingrijpende veranderingen in de manier waarop juridisch werk wordt georganiseerd en uitgevoerd. Grote veranderingen door technologie in juridische beroepen zijn:

·        Online bemiddeling:

Online bemiddeling is een gangbare praktijk geworden over de hele wereld. Het heeft hetzelfde format als traditionele face-to-face bemiddeling, maar wordt ondersteund door technologie en synchrone of asynchrone communicatie tussen de bemiddelaar en de partijen. Hierdoor worden grenzen en jurisdicties overschreden, wat grote voordelen oplevert voor partijen die in meerdere landen wonen of gevestigd zijn.

·        Elektronisch casemanagement:

De belangrijkste verandering in de advocatuur is de oprichting van een database met zaken voor advocaten om ze gemakkelijk te kunnen volgen, bewerken en doorzoeken wanneer dat nodig is. Veel gegevens moeten dagelijks door advocaten worden verwerkt, wat een elektronische database vele malen beter en efficiënter maakt dan in alle papieren afzonderlijk de vereiste informatie te zoeken. Een advocaat moet talloze zaken bijhouden die nu bij hem in behandeling zijn, maar het zoeken naar zaken is eenvoudig geworden dankzij de mogelijkheid om dit te doen door simpelweg een paar trefwoorden in te voeren. Bovendien is elektronische opslag nuttig door het feit dat het gebruik van technologie in de juridische sector advocaten in staat heeft gesteld toegang te krijgen tot hun gegevens vanaf elke locatie. Hierdoor kunnen alle mensen die aan een bepaalde zaak samenwerken gemakkelijk beschikbaar gesteld worden. Dit leidt tot ook een verbetering van de samenwerking tussen het team van advocaten.

·        Juridische databases:

Het rechtssysteem bestaat uit honderdduizenden onderling verbonden juridische documenten, zoals wetgevingshandelingen, decreten, wetgevende memo’s en rechterlijke uitspraken. Menselijke analyse van juridisch materiaal is altijd gebruikt in juridisch onderzoek. Mensen zijn daarentegen niet in staat om grote hoeveelheden juridisch materiaal handmatig te analyseren. Zo is elektronisch juridisch onderzoek de meest gebruikelijke methode van juridisch onderzoek geworden. Juridische professionals hebben nu de mogelijkheid om te kiezen uit een breed scala aan juridische databases om onderzoek te doen, de wet te verifiëren en de recente ontwikkelingen en wijzigingen te volgen. Nieuwe georganiseerde informatieaanbieders zijn nu toegankelijk en komen voortdurend op de markt. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden waarmee heel gericht kan worden gezocht. De juridische professional hoeft alleen maar de juiste database te selecteren uit de vele beschikbare opties, afhankelijk van wat er moet worden gezocht.

·        Automatisering:

Volgens experts kan 23% van het werk van een advocaat worden geautomatiseerd.1 Automatisering, zoals e-mailtemplates, kan worden gebruikt om tijdrovende en administratieve activiteiten te elimineren. Documentautomatisering is gebruikelijk in de branche en er bestaan tools voor werkplekautomatisering om de voortgang te organiseren en bij te houden. Gegevensverzameling, rapportage, dagelijkse taken en facturering zijn andere gebieden die kunnen worden geautomatiseerd.

·        Virtuele assistentie:

Zo zijn er tegenwoordig juridische chatbots die mensen en bedrijven helpen hun juridische situatie beter te begrijpen. Deze AI gebaseerde chatbots elimineren de noodzaak van een menselijke reactie. Hoewel ze mensen niet volledig kunnen vervangen, kunnen ze de behoefte aan menselijk ingrijpen verminderen en de operationele capaciteit vergroten.

·        Slimme contracten:

Naast chatbots helpt AI ook advocaten te voldoen aan hun wettelijke verantwoordelijkheden via slimme contracten. Slimme contracten zijn digitale computerprotocolversies van contracten in blockchains, die door code zijn geprogrammeerd om zelfuitvoerend en gedecentraliseerd te zijn. 2 Het gebruik van slimme contracten zou menselijke fouten minimaliseren en zou veel goedkoper zijn voor klanten om juridische diensten te verkrijgen, omdat ze geen hoge juridische kosten aan advocaten hoeven te betalen. Bovendien elimineert het de kwestie van vertrouwen, want zodra een slim contract is overeengekomen en er geen overweging wordt gedaan, zal de geprogrammeerde code de overeengekomen vergoeding niet uitvoeren.

Recht voor Technologie

Er zijn echter tal van uitdagingen die de technologie met zich meebrengt. Deze uitdagingen bedreigen de effectieve adoptie van juridische technologie in de zoektocht naar toegang tot de rechter op een efficiënte, betaalbare en snelle manier:

·        Privacy en informatiebeveiliging:

Het gebruik van juridische technologie zoals online bemiddelingen, elektronisch casemanagement en juridische databases, roept vragen op over privacy en informatiebeveiliging. De technologische systemen die deze processen ondersteunen kunnen onderhevig zijn aan cyberaanvallen zoals hacking. In dergelijke gevallen kunnen onbevoegde personen toegang krijgen tot het systeem en zich inlaten met ongerechtvaardigde praktijken zoals het stelen van informatie, het verwijderen van informatie of het verzenden van ongewenste informatie ten nadele van sommige partijen. Het is dus belangrijk om de cyberbeveiligingsproblemen in verband met het gebruik van juridische technologie aan te pakken om het succes en de efficiëntie van juridische technologie te waarborgen.

·        Uitdagingen bij het gebruik van juridische technologie:

Het snelle tempo van de technologische revolutie kan ertoe leiden dat de advocatuur achterblijft bij het volgen van veranderingen. Dit kan worden gezien door het gebruik van oude technologieën in sommige advocatenkantoren, zoals oude versies van desktops en harde schijven die worden gebruikt voor de opslag van gegevens, ten koste van moderne technologieën zoals laptops en cloudgebaseerde opslagsystemen.3 Verder is het vermogen van gerechtsdeurwaarders en advocaten om juridische technologie effectief te gebruiken ook een uitdaging. Het succes van juridische technologie ligt dus bij gerechtsdeurwaarders en advocaten die over de vereiste vaardigheden beschikken en gelijke tred houden met de technologische revolutie om de efficiëntie te vergroten.

·        Risico op technologisch falen:

Aangezien processen zoals online bemiddelingen afhankelijk zijn van internetconnectiviteit, is betaalbare en veilige internetconnectiviteit cruciaal voor het succes van het proces. Het wordt moeilijk om dergelijke technische problemen aan te pakken, aangezien de deelnemers zich op verschillende locaties zouden bevinden. Verder kunnen deze uitdagingen worden verergerd door slechte of beperkte elektrische connectiviteit. Het succes van juridische technologie is aldus afhankelijk van het vermogen om de efficiënte werking van dergelijke systemen te handhaven.

·        Geloofwaardigheidsproblemen tijdens het verhoor van getuigen:

Wanneer getuigen virtueel worden verhoord, bestaat er bezorgdheid dat het verlies van persoonlijke observatie afbreuk zal doen aan het vermogen van een Rechtbank om de geloofwaardigheid en sterkte van het bewijsmateriaal te beoordelen. Een van de voordelen van fysieke rechtszittingen is dat een Rechtbank de geloofwaardigheid van een getuige kan vaststellen door de lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en toon te observeren. Beoordeling van dergelijke non-verbale signalen is essentieel bij het bepalen van de geloofwaardigheid van een getuige. Dit doel kan worden omzeild door het gebruik van juridische technologie, zoals virtuele gerechtelijke procedures, een situatie die het recht op toegang tot de rechter mogelijk zou kunnen ondermijnen. Daarbij vormen situaties waarin een bekentenis wordt afgelegd door middel van intimidatie buiten beeld, ook een reëel probleem. Een Rechtbank heeft namelijk geen invloed op wat er zich achter de schermen afspeelt bij virtuele verhoringen.

·        Verlies van banen:

Er zijn ook zorgen dat het omarmen van juridische technologie kan leiden tot verlies van banen als gevolg van automatisering van juridische diensten. De automatisering kan mogelijk leiden tot verlies van inkomen voor advocaten, griffiers en anderen die diensten verlenen die door dergelijke geautomatiseerde platforms worden aangeboden.

·        Kosten:

De kosten die gepaard gaan met het gebruik van juridische technologie kunnen ertoe leiden dat een grote meerderheid van de bevolking wordt buitengesloten van het rechtssysteem. Het gebruik van legale technologie is afhankelijk van apparaten zoals computers, laptops, smartphones en internetconnectiviteit die mogelijk onbereikbaar zijn voor ouderen of minderbedeelden.

Conclusie

De integratie van technologie in het rechtssysteem kan de efficiëntie en communicatie aanzienlijk verbeteren. Alle soorten juridische professionals zijn bekwaam geworden om vooruitgang te boeken met de technologie, die met een steeds grotere snelheid verandert. Echter, bij elke verandering en vooruitgang zien we dat deze nieuwe krachten de wet- en regelgeving toetsen. Natuurlijk zullen er tal van moeilijke vragen moeten worden gesteld, zoals: wat is de juiste balans tussen regelgeving en innovatie? Waar trekken we de grens tussen “privacy” en “toegang tot informatie”? Het is belangrijk om met dergelijke zorgen rekening te houden bij het omarmen van juridische technologie.

1 ‘Experts say 23% of lawyers´ work can be automated´, cnbc.com
2 ´An introduction to Smart Contracts and Their Potential and Inherent Limitations´, corpgov.law.harvard.edu
3 ‘Advocatenkantoren komen zelden met proactief legal tech-oplossingen’, mr-online.nl

Geschreven door: Demi Doek

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Verstuur